WTC Culemborg
Header 1

Lidmaatschap WTC

Lidmaatschap en contributie

Lid worden van de Wielertoerclub Culemborg biedt vele voordelen, zoals:

  • Stimulans om regelmatig fietstochten te maken; goed voor de conditie en voor de sociale contacten. Het heeft vele voordelen om samen met anderen te rijden in plaats van als eenzame fietser.
  • Korting op club fietstenue
  • Toezending van het elektronische clubblad “de Lekrijder”, waarin een agenda van de clubactiviteiten, informatie over (toer)tochten, technische wetenswaardigheden en varia.
  • Toezending van het Toerfiets Magazine (6x per jaar) uitgegeven door de NTFU en bevat veel informatie over fietsen, gezondheid, materiaal en allerlei tochten die door heel Nederland (en soms daarbuiten) georganiseerd worden.
  • Basis NTFU fietsverzekering en de mogelijkheid om aanvullende verzekeringen af te sluiten.
  • Korting op het inschrijfgeld voor toertochten die georganiseerd worden door verenigingen die aangesloten zijn bij de NTFU.

Het lidmaatschap kost € 52,50 per jaar (€ 49,- voor 2e gezinslid). Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 3,50. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 dececember. Indien men na 1 september lid wordt, dan betaalt men voor dat seizoen het halve bedrag (alleen in combinatie met een lidmaatschap voor het volgende jaar).

Het rekeningnummer van de vereniging is NL04 RABO 0312 5874 30 t.n.v. Wielertoerclub Culemborg te Culemborg.

 

Inschrijven

 

Klik op een van de volgende twee links voor het downloaden van een inschrijfformulier in respectievelijk Word formaat of als pdf en email dit naar ledenadministratie@wtcculemborg.nl.

Niet in de gelegenheid het inschrijfformulier te printen/emailen? Neem dan contact op met de penningmeester (zie adressen) of via onderstaand contactformulier.

 

Opzeggen lidmaatschap

De regels van opzegging van onze vereniging zijn als volgt:

Het lidmaatschapsjaar van WTC Culemborg loopt van 1 januari tot en met 31 december.

  • Als het lidmaatschap wordt opgezegd na 15 januari, loopt dit door tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar; daarna wordt het lidmaatschap automatisch gestopt.
  • Als het lidmaatschap wordt opgezegd tussen 1 en 15 januari kan opzegging met onmiddellijke ingang ingaan, omdat dan ook het lidmaatschap van de NTFU tijdig kan worden beëindigd.
  • Opzeggingen kunnen schriftelijk (zie adressen) of via een email aan ledenadministratie@wtcculemborg.nl worden doorgegeven.