WTC Culemborg
Header 1

De Club

De Wielertoerclub Culemborg, opgericht op 6 augustus 1991, is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU).

Deze pagina bevat de volgende rubrieken:

Clubritten


Er zijn twee typen clubritten:

 • voor toerfietsers (racefietsen)
 • voor gezelligheidsrijders (sportfietsen, e-bikes en/of stadsfietsen met versnelling)

Voor de TOERfietsers zijn er het gehele jaar door clubritten op zondagmorgen en van medio april tot medio september op woensdagavond (zie agenda voor data en tijden). Deze clubritten op zondag worden gereden met voorrijders. We fietsen hierbij met verschillende (snelheids)groepen:

 •   A    – groep : gemiddelde snelheid van ± 25 km/h en een afstand van 65-70 km
 • A/B  – groep : gemiddelde snelheid van ± 28 km/h en een afstand van 80-85 km
 •   B    – groep : gemiddelde snelheid van ± 30 km/h en een afstand van 90-100 km

We fietsen hierbij volgens de richtlijnen van de NTFU, waarbij de groepen uit max 14 personen bestaan. Indien de betreffende groep groter is, wordt deze opgesplitst in meerdere subgroepen die elkaar op gepaste afstand volgen.

De weersomstandigheden in de winter kunnen zodanig zijn dat besloten wordt een kortere rit te rijden.

Ook voor de GEZELLIGHEIDSrijders worden wekelijks clubritten georganiseerd. Deze vinden ‘s-middags plaats op doordeweekse dagen; het tijdstip is het hele jaar door om 13.30 uur (zie ook de agenda). De snelheid waarmee deze groep rijdt varieert met de samenstelling, maar ligt doorgaan tussen de 16 en 20 km/uur. De groep dankt niet in de laatste plaats haar naam aan de koffie/theepauze die vrijwel altijd halverwege de rit gehouden wordt en andere gezellige samenkomsten welke onafhankelijk van het fietsen voor en door de liefhebbers georganiseerd worden.

Alle clubritten starten vanaf het clubhuis, de Statina kantine aan de Sportlaan 7 in Culemborg.

Ter kennismaking
Fiets gerust eens een paar keer geheel vrijblijvend mee en besluit daarna om lid te worden .

Toertochten


Naast de wekelijks fietstochten worden verschillende speciale tochten georganiseerd:

 • Seizoenstochten voor gezelligheidsrijders en toerfietsers:
  • Wintertocht in februari
  • Lentetocht eind maart bij de start van de zomertijd
  • Zomertocht in juni
  • Herfsttocht eind oktober bij start van de wintertijd
 • Toertocht+ (TT+),  maandelijkse tocht voor toerrijders waarbij de normale tocht 90-100 km voor de liefhebbers verlengd wordt tot 120-125 km. Deze liefhebbers dienen vanzelfsprekend rekening te houden met een 1 tot 2 uur langere tijd op het zadel (zie agenda)

Winter-ATB programma


In de winterperiode, tussen de sluitingstocht en de openingstocht, ruilt een deel van de toerfietsers hun racefiets in voor een ATB-fiets. Elke zondag wordt er gezamenlijk een georganiseerde tocht of een ATB-parcours gereden. Geïnteresseerde ATB’ers verzamelen zondags om 8 uur bij een verzamelpunt (oprit van de A2). Carpoolend vertrekken ze naar de gekozen tocht, op een autoafstand van maximaal 75 km van Culemborg. De tochten, veelal van de NTFU kalender, leiden de ATB’ers met tochten van 40-60km door de mooiste natuurgebieden van Midden-Nederland met uitdagende fietsparcours. Tussen 13:00 en 14:00 is de groep voldaan weer thuis. Voor de meeste tochten is een bescheiden inschrijfgeld verschuldigd. In ruil daarvoor zijn er vaak goede pauzeplaatsen met wat te eten en te drinken. Bij clubevenementen in de winter biedt het bos bij Amerongen een prachtig parcours zodat ook de ATB’ers deel kunnen nemen aan andere clubinitiatieven zoals de Nieuwjaarsreceptie, etc.

Fietshelm en clubkleding


Hoe voorzichtig men ook is, de kans op een val bij het fietsen in groepsverband groter dan bij individueel fietsen. Met het dragen van een deugdelijke fietshelm is bij een valpartij het risico op hersenletsel aanmerkelijk kleiner. De Wielertoerclub Culemborg stelt daarom voor alle toerrijders (dus zij die met een racefiets rijden) het dragen van een fietshelm verplicht bij clubritten en overige tochten die in clubverband gereden worden. Deze verplichting geldt ook voor introducés en degenen die “ter kennismaking” mee willen rijden. De club beschikt over enkele reserve helmen waarvan incidenteel gebruik gemaakt kan worden. Neem contact op met de secretaris om er zeker van te zijn dat een passende maat helm beschikbaar is.
Voor het echte clubgevoel en in verband met afspraken met onze sponsoren worden de toerfietsers geacht om de clubritten in onze eigen clubkleding te fietsen. Deze kleding is uitsluitend verkrijgbaar bij onze hoofdsponsor Dokman Tweewielerspecialist en wordt geleverd tegen scherpe prijzen.

Lidmaatschap en contributie


Lid worden van de Wielertoerclub Culemborg biedt vele voordelen, zoals:

 • Stimulans om regelmatig fietstochten te maken; goed voor de conditie en voor de sociale contacten. Het heeft vele voordelen om samen met anderen te rijden in plaats van als eenzame fietser (AIF sound file, 15 sec., 171 kb,  Boudewijn de Groot, 1968).
 • Toezending van het elektronische clubblad “de Lekrijder” (6x per jaar), waarin een agenda van de clubactiviteiten, informatie over (toer)tochten, technische wetenswaardigheden en varia.
 • Toezending van het Toerfiets Magazine (6x per jaar) uitgegeven door de NTFU en bevat veel informatie over fietsen, gezondheid, materiaal en allerlei tochten die door heel Nederland (en soms daarbuiten) georganiseerd worden.
 • Basis NTFU fietsverzekering en de mogelijkheid om aanvullende verzekeringen af te sluiten.
 • Korting op het inschrijfgeld voor toertochten die georganiseerd worden door verenigingen die aangesloten zijn bij de NTFU.

Het lidmaatschap kost € 52,50 per jaar (€ 47,50 voor 2e gezinslid en € 37,50 voor 3e gezinslid). Jeugdleden (t/m 17 jaar) betalen € 37,50. Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 3,50. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 dececember. Indien men na 1 juli lid wordt, dan betaalt men voor dat seizoen het halve bedrag (alleen in combinatie met een lidmaatschap voor het volgende jaar).

Het rekeningnummer van de vereniging is NL04 RABO 0312 5874 30 t.n.v. Wielertoerclub Culemborg te Culemborg.

Klik op een van de twee onderstaande links voor het downloaden van een inschrijfformulier in respectievelijk in Word formaat, of als pdf. Niet in de gelegenheid het inschrijfformulier te printen? Neem dan contact op met de ledenadministratie (zie adressen).

Download inschrijfformulier als Word-bestand (89 Kb) of als pdf-bestand (84 Kb)

Opzegging lidmaatschap


De regels van opzegging van onze vereniging zijn als volgt:

Het lidmaatschapsjaar van WTC Culemborg loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 • Als het lidmaatschap wordt opgezegd na 15 januari, loopt dit door tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar; daarna wordt het lidmaatschap automatisch gestopt.
 • Als het lidmaatschap wordt opgezegd tussen 1 en 15 januari kan opzegging met onmiddellijke ingang ingaan, omdat dan ook het lidmaatschap van de NTFU tijdig kan worden beëindigd.
 • Opzeggingen kunnen schriftelijk (zie adressen) of via een email aan wtc@wtcculemborg.nl worden doorgegeven.